Straffer Og Spiller-Etikette 


  1. Avsløring - Spillere er pålagt å beskytte andre spillere i turneringen til enhver tid. Derfor, uavhengig av om de er i en hånd eller ikke, kan ikke spillere...

   1. Avsløre innholdet i levende eller kastede hender.

   2. Gi råd eller kritisere spill før alle handlinger er fullført.

   3. Lese en hånd som ikke har blitt vist.

   4. Diskutere hender eller strategi med tilskuere.

   5. Søke eller motta konsultasjon fra en kilde på utsiden.

   6. En-spiller-per-hånd regelen vil bli håndhevd.

  2. TV-sendte bord og hullkort - Spillere som deltar i en turnering som vises på nett eller TV er pålagt å samarbeide med personalet som filmer. Dette inkluderer å vise hullkortene til kortkameraet eller sensoren på bordet. Å ikke gjøre dette kan medføre en straff.

  3. Viste kort - En spiller som viser kortene sine når det gjenstår handlinger kan få straff, opp til og inkludert en død hånd. Straffen vil begynne ved håndens slutt. Alle spillere på bordet har rett til å se alle viste kort.

  4. Vise og kaste/mucke - Spillere som viser kortene sine til en spiller som allerede har kastet seg, og deretter kaste kortene sine selv kan straffes. Dealere som ser dette er instruert om å holde disse kortene utenfor mucken og vise dem til hele bordet når hånden er ferdigspilt. Spillere som gjør dette gjentatte ganger vil bli straffet.

  5. Samarbeid - Poker er et individuelt spill. "Mykt" spill, dumping av sjetonger, samarbeid for å la andre spillere overleve boblen (f.eks. et bord som hele tiden kaster til storeblind på boblen), osv... vil ikke tillates og kan resultere i straffer.

  6. Brudd på etikette - Gjentatte brudd på etiketten vil føre til straffer satt av turneringsledelsen. Eksempler inkluderer, men er ikke begrenset til, å unødvendig ta på andre spilleres kort eller sjetonger, sinke spillet, handle ute av tur gjentatte ganger, kaste sjetonger inn i potten, legge sjetonger utenfor dealerens rekkevidde med hensikt, eller overdrevent snakk. I tillegg kan overdreven https://playcanadacasino.com/cool-buck-5-reel/ teatralsk feiring, upassende oppførsel eller fysiske handlinger, gester eller oppførsel bli straffet. Disse overtrampene inkluderer også støtende oppførsel mot andre spilleres spillestil og/eller harselere andre spillere for hvordan de har spilt eller spiller turneringen.

  7. Stygt språk - Misbruk av andre spillere, turneringsansatte, ansatte på spillestedet eller andre ansatte vil ikke tolereres. Stygt eller støtende språk rettet mot enhver spiller eller ansatt kan resultere i straff. Gjentatt stygt eller støtende språk som ikke er rettet mot noen spesielle kan også resultere i straff.

  8. Alle deltakere må oppføre seg på en høflig og human måte under alle eventer og i alle turneringsområder. Ethvert individ som opplever upassende oppførsel fra andre individer bør øyeblikkelig kontakte turneringsansatte. Dette skal inkludere, men er ikke begrenset til, alle spillere med en personlig hygiene eller helse som har blitt forstyrrende for andre spillere som sitter ved bordet. Avgjørelsen om hvorvidt et individs personlige hygiene eller helse er forstyrrende for andre spillere skal bestemmes av turneringsansatte som kan, etter eget forgodtbefinnende, pålegge sanksjoner mot slike spillere som nekter å løse situasjonen på en måte som tilfredstiller GPTL.

  9. GPTL og/eller turneringslederen eller turneringsansatte kan straffe enhver handling som, etter deres eget og absolutte skjønn, ikke passer med de offisielle reglene eller eventens beste interesse.

  10. Straffer - Etter deres eget og absolutte skjønn kan GPTL og/eller turneringslederen eller turneringsansatte pålegge straffer (listet under) som går fra en verbal advarsel opp til diskvalifikasjon og utelukkelse fra alle GPTL-eventer. Straffer vil pålegges i tilfeller av "mykt" spill, misbruk og forstyrrende oppførsel. En straff kan pålegges dersom en spiller kaster et kort av bordet, kaster kortene sine med en slik kraft at ett eller alle kortene snus over, bryter en-spiller-per-hånd regelen eller har tilsvarende oppførsel. Misbruk av andre spillere, turneringsansatte, ansatte på spillestedet eller andre ansatte vil ikke tolereres.

   1. Straffer - Vil inkludere, men er ikke begrenset til - Verbale advarsler, enkle eller flere henders straff, enkle eller flere runders straff (en runde består av en hånd for hver spiller gjenværende på den spillerens turneringsbord - 6 spillere = 6 hender mistet), død hånd, eliminering fra eventen, diskvalifisering fra eventen (og tap av alle premiepenger vunnet), utestengelse fra eventen, ekskludering fra alle eventer som arrangeres av turneringsoperatøren og dens sponsorer.

   2. Opptrapping - Straffer vil ikke alltid pålegges i sekvensiell rekkefølge etter alvorlighetsgrad. Turneringsledelsen kan diskvalifisere en spiller for første straffbare handling dersom denne anses som alvorlig nok. Spillere bør vite at alle straffbare handlinger kan resultere i et bredt utvalg av sanksjoner, selv for første gangs overtredelse.

   3. Stå over en hånd/runde - Spilleren vil bli bedt om å holde seg borte fra bordet under en eller flere hender, eller en eller flere runder med spill. Hånden spilleren står over regnes som en del av runden når en straff gis. Spillere som får en straff hvor de må stå over hender/runder i enhver lengde må forbli utenfor det fastsatte turneringsområdet i hele perioden straffen varer. Dealeren må gi beskjed til turneringsledelsen når en straffet spiller returnerer til setet sitt.

   4. Flyttbare straffer - Alle straffer flytter sammen med spilleren. Dersom spiller A mottar en straff på å stå over to runder (16 hender) mot slutten av dagen og bare soner fem hender av denne straffen, vil det bli notert at han eller henne vil sone de gjenværende 11 hendene den påfølgende dagen. Dette gjelder også for brutte bord, bytting av sete osv...

   5. Eliminasjonsstraff - Spillere som elimineres fra turneringen vil få en sluttplassering som tilsvarer elimineringen.

    1. Eksempel - Det er 15 spillere igjen (med 100 betalte plasser) og spiller A utestenges fra spillestedet for handlinger som ikke er relatert til pokerturneringen. Denne spilleren vil få sjetongene sine fjernet fra turneringen og vil ha rett på 15. plassen.

   6. Diskvalifisering - Spillere som diskvalifiseres fra en event skal få sine turneringssjetonger fjernet fra spill, men innkjøpet deres vil forbli en del av premiepotten og de vil ikke kunne motta noen premiepenger. Den diskvalifiserte spilleren må øyeblikkelig forlate turneringsområdet.

  11. Turneringseiendom - GPTL sine turneringssjetonger har ingen kontantverdi og er eksklusiv eiendom til GPTL og skal ikke fjernes fra turneringsområdet eller den angitte eventen. Spillere som blir tatt i å overføre sjetonger fra en event til en annen eller fra en spiller til en annen vil kunne straffes opp til og inkludert diskvalifikasjon og utelukkelse fra alle GPTL-eventer.

Lese

Handling

Nytt turneringsnivå - Når tiden har utløpt i en runde og en ny runde annonseres av et medlem av turneringsledelsen, vil de nye blindene gjelde fra neste hånd.

Prosedyrer

Knappen - En trekning for å bestemme knappens start-posisjon vil bli gjort før starten av hver event, og også før hver omstart og hver gang det trekkes nye seter samt før finalebordet starter.

Seter I Turneringen

Seter/stacker - Alle seter i turneringen vil deles ut tilfeldig og kan ikke byttes. Turneringsledelsen reserverer retten til å tilpasse setene for å legge til rette...

Showdown

Verbale annonseringer - Kortene snakker for å avgjøre vinneren av en hånd. Verbale annonseringer om innholdet i en spillers hånd er ikke bindende...

Straffer Og Spiller-Etikette

Avsløring - Spillere er pålagt å beskytte andre spillere i turneringen til enhver tid. Derfor, uavhengig av om de er i en hånd eller ikke, kan ikke spillere...