Showdown


  1. Verbale annonseringer - Kortene snakker for å avgjøre vinneren av en hånd. Verbale annonseringer om innholdet i en spillers hånd er ikke bindende; men turneringsledelsen har rett til å straffe spillere som med hensikt annonserer hånden sin feil.

  2. All in showdown - Alle kort vil bli snudd med billedsiden opp så snart en spiller er all in og alle handlinger er fullførte. Dersom en spiller ved en feil kaster/mucker sin hånd før kortene vises, har turneringsansatte rett til å ta kortene frem igjen dersom de tydelig kan gjenkjennes. Spillere som kaster/mucker sine kort med hensikt i all in-situasjoner kan straffes.

   1. Sidespill - I tilfeller hvor flere spillere spiller videre på siden med en spiller all in i hovedpotten, må alle sidepott-spillere som kommer til showdown på river vise kortene sine i tillegg til all in-spilleren. Ingen spiller tillates å kaste ved showdown på river for sidepotten med en spiller all in i hovedpotten. Dealeren er instruert om å snu alle hender som levende, og hendene vil avgjøre hvem som får potten(e).  3. Showdown - Etter alle handlinger er fullført vil spilleren som gjorde den siste aggressive handlingen måtte vise først, og deretter går turen med klokken. Dersom det ikke var noe bud på den siste gaten, vil spilleren som var først til å handle i den budrunden nå vise først (f.eks. til venstre for knappen i flop-spill, høyeste hånd for Stud osv...)

   1. Spillere kan nekte å vise kortene sine når det er deres tur for å kaste, og med det gi opp sitt krav til potten.

   2. Spillere som nekter å vise hendene sine eller kaster vil kunne dømmes etter regel #53b.  4. Vinnende hånd - En spiller må vise alle kortene sine for å gjøre krav på potten. Dette inkluderer å spille bordet. Dersom bare en spiller sitter igjen med kort, vil de ikke måtte vise en vinnende hånd for å gjøre krav på potten. For eksempel, spiller B byr på river og spiller A syner. Spiller B kaster, noe som gjør at spiller A er den eneste spilleren med kort gjenværende i potten. Spiller A får dermed potten uten å måtte vise sin hånd.

   1. Vist hånd - En hånd regnes som vist når alle kortene er plassert med billedsiden opp på bordet. Å vifte med kortene, vise de raskt frem osv... regnes ikke som å vise hånden din. Hender vil ikke leses og kan ikke vinne potten før de er vist.

   2. Nekte å vise - Dersom en spiller nekter å vise alle sinne hullkort, kan ikke dealeren snu kortene, og er instruert om å tilkalle turneringsledelsen. Turneringsledelsen vil instruere spilleren om å vise alle kortene sine, hvis ikke vil de kastes. Spilleren vil få en fem sekunders nedtelling før turneringsledelsen vil erklære spillerens hånd for død, og dele ut en straff til spilleren for å hindre spillets fremgang. Andre spillere på bordet kan ikke snu kortene til andre spillere. Dersom de gjør dette, vil hånden være levende, men spilleren som snudde kortene som ikke var sine egne kan straffes for brudd på etiketten.

  5. Vise vinnerhånden - Enhver spiller som har kommet til showdown kan be om å se en annen spillers kort gitt at de fortsatt har sine egne kort. Dersom de slipper hånden sin inn i mucken, vil de ikke lenger ha retten til å be om å se andre spilleres kort. Alle hender som bes vist av spillere ved showdown vil snus opp levende og kan fortsatt kreve potten. Alle spillere som ikke har kommet til showdown-fasen i hånden kan ikke be om å se noen hender.

   1. Dersom det er legitim bekymring om samarbeid (collusion) mellom individer, kan spillere be dealeren om å holde kortene til siden og be turneringsledelsen å vurdere hendene.

  6. Drepe en hånd - En dealer kan ikke drepe en vinnende hånd som ble vist og åpenbart var den vinnende hånden. Spillere oppfordres til å hjelpe til med å lese viste hender dersom det ser ut til at en feil er i ferd med å bli gjort.

  7. Sidepotter - Hver sidepott vil bli delt som en separat pott. Potter vil ikke blandes sammen før de er delt. Spillere kan ikke berøre potten uansett årsak.

  8. Bestridte hender - Retten til å bestride en hånd slutter når den nye hånden begynner. En ny hånd begynner i det øyeblikket kortstokken blandes for stokking. For bord som bruker stokkemaskin vil starten på en ny hånd fastsettes av når dealeren trykker på knappen for å hente ut den nye kortstokken.

  9. Ubeskyttede hender - Dersom dealeren dreper en ubeskyttet hånd, vil ikke spilleren få noen oppreisning og vil ikke ha krav på noen tilbakebetaling. Et unntak kan være om spilleren har høynet og høyningen ikke har blitt synt enda. Da kan den spilleren få tilbake høyningsbeløpet sitt. Men, dersom høyningen har blitt synt kan den spilleren bli eliminert.

Lese

Handling

Nytt turneringsnivå - Når tiden har utløpt i en runde og en ny runde annonseres av et medlem av turneringsledelsen, vil de nye blindene gjelde fra neste hånd.

Prosedyrer

Knappen - En trekning for å bestemme knappens start-posisjon vil bli gjort før starten av hver event, og også før hver omstart og hver gang det trekkes nye seter samt før finalebordet starter.

Seter I Turneringen

Seter/stacker - Alle seter i turneringen vil deles ut tilfeldig og kan ikke byttes. Turneringsledelsen reserverer retten til å tilpasse setene for å legge til rette...

Showdown

Verbale annonseringer - Kortene snakker for å avgjøre vinneren av en hånd. Verbale annonseringer om innholdet i en spillers hånd er ikke bindende...

Straffer Og Spiller-Etikette

Avsløring - Spillere er pålagt å beskytte andre spillere i turneringen til enhver tid. Derfor, uavhengig av om de er i en hånd eller ikke, kan ikke spillere...