Prosedyrer


 1. Knappen - En trekning for å bestemme knappens start-posisjon vil bli gjort før starten av hver event, og også før hver omstart og hver gang det trekkes nye seter samt før finalebordet starter. Denne trekningen vil bestemme knappens posisjon for hele turneringsfeltet.

 2. Død knapp - Alle eventer vil spilles med en død knapp. En død knapp defineres som en knapp som ikke kan flyttes videre på grunn av en utslått spiller eller en ny spiller i posisjonen mellom lilleblind og knappen.

 3. Heads-up knapp - Under heads-up spill, vil lilleblind ha knappen og være først til å handle. Når heads-up spillet begynner, kan det hende at knappen må justeres for å sikre at ingen spillere får storeblind to ganger.

 4. Feil knapp - Dersom dealer-knappen var plassert feil, og dette oppdages etter at betydelige hendelser (Regel #41) har funnet sted, vil spillet fortsette og knappen vil flyttes med klokken før neste giv. Dersom dette oppdages før betydelige hendelser har skjedd, vil hånden erklæres som en feilgiv, og knappen vil plasseres riktig.

 5. Slå ut sjetonger - Når det er på tide å veksle opp sjetonger til større valører, vil de bli slått ut hvor maksimalt en sjetong går til enhver spiller. Utslagningen av sjetongene vil alltid begynne med første spiller til venstre for dealeren. En spiller kan ikke elimineres fra turneringen når sjetonger veksles opp. I tilfeller hvor en spiller bare har en sjetong igjen og denne spilleren taper når sjetonger veksles opp, vil spilleren få en sjetong av den minste valøren i spill. Spillere som fortsatt har lavere valører gjenværende i sin stabel med sjetonger etter utslagningen vil miste disse sjetongene med mindre de til sammen tilsvarer en valør som fortsatt er i spill. Spillere oppfordres til å selv bevitne utslagningen av sjetonger.

 6. Ytterligere utveksling til større valører - Turneringsledelsen reserverer retten til å veksle opp sjetonger til større valører fra enhver spillers stabel med sjetonger når de ønsker det. Spilleren har rett til å bevitne vekslingen og oppfordres til å gjøre dette. Utveksling av sjetonger til større valører bør annonseres til spillerne slik at de kan bli værende og følge utvekslingen dersom de ønsker det.

 7. Ulikt antall sjetonger - I spill hvor pottene deles vil den ekstra sjetongen som ikke kan deles likt mellom spillerne gå til den beste høy-hånden. I spill med flop hvor det er to eller flere høy-hender og to eller flere lav-hender vil den ekstra sjetongen gå til første kvalifiserte hånd til venstre for knappen. I stud-spill vil den ekstra sjetongen gå til det høyeste kortet etter type. Når hender har identisk verdi vil imidlertid potten bli delt så likt som mulig. I Omaha/Stud 8, vil potten bli delt ned til den laveste valøren av sjetongene som er i spill. Dersom en ekstra sjetong eksisterer som et resultat av den første delingen av potten, vil den gå til høy-hånden. Dersom ekstra sjetonger kommer som et resultat av delingen mellom høy- og lav-hendene, vil de gis til spilleren i den dårligste posisjonen (nærmest knappens venstre). I Stud-spill vil den ekstra sjetongen gå til høy-hånden. I tilfeller hvor det er en deling av enten høy- eller lav-potten vil den ekstra sjetongen gå til det høyeste kortet etter type mellom de to hendene som deler.

 8. Synlige sjetonger og opptelling av stacker - Spillere har rett til et fornuftig estimat av motspillernes sjetonger; derfor bør sjetonger holdes i stabler som gjør det enkelt å telle. GPTL anbefaler rene stabler med 20 sjetonger i hver som en industri-standard. Spillere må holde sjetongene med høyest valør synlige til enhver tid.

  1. Spillere har bare rett til en nøyaktig telling av et faktisk bud og kan bare få en full telling av en motspillers sjetonger dersom den spilleren har annonsert all in.

 9. Synlige kort - Spillere må holde kortene sine synlige til enhver tid. Spillere oppfordres til å bruke en kortbeskytter, fremfor hendene sine, til å beskytte kortene. Dette forsikrer at kortene er lett synlige. Spillere kan ikke på noe tidspunkt gjemme kortene sine eller skjule de på noen måte. Spillere som gjør dette kan miste retten til å handle og kan bli straffet, inkludert muligheten til å få hånden sin erklært død.

 10. Flytte sjetonger - Alle sjetonger må transporteres på egne sjetong-brett og forbli synlige til enhver tid. Spillere kan ikke holde eller transportere turneringssjetonger på noen måte som tar de ut av syne. En spiller som gjør dette vil tape sjetongene og kan risikere diskvalifikasjon. Tapte sjetonger vil tas ut av spill.

 11. Bytte av kortstokk - Bytte av kortstokker vil skje når dealeren skiftes ut, eller når GPTL bestemmer det. Spillere kan ikke be om bytte av kortstokker.

 12. Snudd kort - Et snudd kort er et kort som ligger feil vei i kortstokken. Dersom dette oppdages fjernes kortet og det behandles som et ikke-eksisterende kort. Fire eller flere snudde kort vil resultere i at en hånd erklæres som feilgiv.

 13. Ugyldig kortstokk - En ugyldig kortstokk er en kortstokk som inneholder feil antall kort. Den kan også inneholde kort med feil bakside, eller flere kort av samme type og rangering. Spillere som med viten spiller en hånd når de vet at kortstokken er ugyldig kan risikere å ikke få tilbake sjetonger de har satset i potten og kan motta en straff for å ikke gi beskjed til turneringsledelsen.

 14. Ugyldige hender - En hånd regnes som kastet når den kommer i kontakt med dealerens "muck", svikortene, bordet, eller bunken med kastede kort når den har billedsiden ned, av enten spilleren eller dealeren. Ved å benytte regel #1 kan turneringsledelsen hente frem en hånd som teknisk sett er mucket og erklære den levende dersom de mener det er god grunn til å gjøre dette og den korrekte hånden helt klart kan hentes frem. Når det kommer et bud vil en spiller som slipper kortene sine med en tydelig bevegelse fremover bli dømt til å ha kastet hånden sin. Avgjørelsen til turneringsledelsen er endelig.

  1. Kast ute av tur vil være bindende gitt at omstendighetene i regel #27 er møtt.

 15. "Rabbit hunt" - I tilfeller hvor hender er over før det siste kortet er delt ut, vil ikke det neste kortet som skal deles ut vises under noen omstendigheter. Praksisen med å vise kort som skulle blitt delt kalles "rabbit hunting" og er forbudt.

 16. Be om klokken - Så snart en fornuftig tidsperiode har passert og det bes om en klokke, vil spilleren gis ett minutt totalt til å handle. Dersom en handling ikke blir gjort innen dette minuttet har utløpt, vil spillere få maksimalt en 50 sekunders tidsgrense til å handle og dersom ingen handling er gjort vil det bli en 10 sekunders nedtelling. Dersom en spiller ikke har handlet innen nedtellingen er over vil hånden være død. Turneringsledelsen reserverer retten til å korte ned på tiden på klokken dersom det ser ut til at en spiller haler ut tiden med hensikt. Enhver spiller som med hensikt drøyer tiden og fremgangen i spillet kan bli straffet.

  1. I GPTL-turneringer hvor blindenivåene er femten minutter eller kortere vil klokken være på 25 sekunder med en fem sekunders nedtelling.

  2. I tilfeller hvor det oppfattes som uavgjort mellom nedtellingen og spillerens handling, vil tvilen normalt komme spilleren til gode, i henhold til regel #1.

 17. Fremmedlegemer - Det skal ikke være noen fremmedlegemer på bordet med unntak av maksimalt en kortbeskytter. Dette inkluderer fremmede sjetonger. Etter regel #5 er ikke elektroniske enheter tillatt plassert på bordet eller bordkanten.

 18. Ved slutten av en spilledag - For turneringer som arrangeres over flere dager vil følgende prosedyre brukes for å forhindre uthaling av tid. Når det gjenstår mellom femten og fem minutter av dagens siste nivå, vil turneringslederen stoppe klokken. En spiller vil trekke et kort mellom tre og syv, og det vil være antallet hender som skal spilles før dagen er over. Turneringslederen vil annonsere antallet hender som gjenstår å spille til feltet og alle bord vil spille dette antallet hender, fra og med neste blanding av kortstokken settes i gang før de fullfører den dagens spill.

 19. Spill hånd-for-hånd - Når det nermer seg punktet hvor premiepengene skal deles ut (pengeboblen); vil turneringen gå over til å spille hånd-for-hånd. Så snart turneringslederen har annonsert spill hånd-for-hånd vil alle bord fullføre hånden som er i gang, og deretter stoppe. Så snart alle bord har fullført sin hånd, vil dealeren på hvert bord dele én ny hånd, og når denne er avsluttet, stoppe igjen. Dette vil fortsette helt til nok spillere har blitt eliminert fra turneringen til at de gjenværende spillerne har nådd premiepengene i turneringen.

  1. Synt all in - Når en dealer har en synt  all in på bordet sitt under spill hånd-for-hånd, er de instruert om å fryse alle gjenværende handlinger på det bordet, inkludert å be spillerne om å ikke vise hendene sine. Dette all in-bordet vil vente med å fullføre sin hånd til alle de andre gjenværende bordene i turneringen har fullført denne spesifikke hånden. På dette tidspunktet vil turneringsledelsen komme til all in-bordet og instruere dem om hvordan de skal fullføre hånden. I tilfeller hvor flere bord har synte all in-situasjoner, vil alle bli pauset og spilt ut en av gangen frem til alle bord har fullført denne spesifikke hånden.

  2. Dersom to eller flere spillere blir eliminert i den samme hånden på forskjellige bord, vil alle spillere stå uavgjort for den sluttplasseringen.

  3. Dersom to eller flere spillere blir eliminert i den samme hånden på samme bord, vil den spilleren som begynte den hånden med flest antall sjetonger motta den høyeste sluttplasseringen.

Lese

Handling

Nytt turneringsnivå - Når tiden har utløpt i en runde og en ny runde annonseres av et medlem av turneringsledelsen, vil de nye blindene gjelde fra neste hånd.

Prosedyrer

Knappen - En trekning for å bestemme knappens start-posisjon vil bli gjort før starten av hver event, og også før hver omstart og hver gang det trekkes nye seter samt før finalebordet starter.

Seter I Turneringen

Seter/stacker - Alle seter i turneringen vil deles ut tilfeldig og kan ikke byttes. Turneringsledelsen reserverer retten til å tilpasse setene for å legge til rette...

Showdown

Verbale annonseringer - Kortene snakker for å avgjøre vinneren av en hånd. Verbale annonseringer om innholdet i en spillers hånd er ikke bindende...

Straffer Og Spiller-Etikette

Avsløring - Spillere er pålagt å beskytte andre spillere i turneringen til enhver tid. Derfor, uavhengig av om de er i en hånd eller ikke, kan ikke spillere...