Handling

 1. Nytt turneringsnivå - Når tiden har utløpt i en runde og en ny runde annonseres av et medlem av turneringsledelsen, vil de nye blindene gjelde fra neste hånd. En ny hånd begynner i det øyeblikket kortstokken blandes for stokking. Når det brukes en stokkemaskin vil en ny hånd settes i gang når dealeren trykker på knappen for å hente ut den nye kortstokken.

 2. Ved setet ditt - En spiller må være ved setet sitt når dealeren leverer ut det første kortet fra kortstokken for å ha en levende hånd. Dealere instrueres til å kaste kortene til spillere som ikke er i setene sine øyeblikkelig etter det siste kortet er delt til knappen, eller i Stud-spill, det siste synlige kortet er delt på tredje gate. Spillere må være ved setene sine for å be om klokken. "Ved setet ditt" defineres som å være innen rekkevidde fra stolen din. I tvilstilfeller er turneringsledelsens avgjørelse endelig.

  1. Stud-spill - Merk at reglene for Stud kan tvinge en spiller med en død hånd å være bring in for det lave budet og motta flere kort. Dette vil håndheves.

 3. Feilgiv - Merk at i tilfeller med feilgiv, skal den nye given være en nøyaktig reprise. Knappen flyttes ikke, ingen nye spillere får plass og alle spillere som ikke var ved setet sitt (eller hadde en straff) vil få hender og få de kastet øyeblikkelig nøyaktig slik handlingen fant sted i den foregående feilgiven.

 4. Ventende handling - Spillere må forbli ved bordet dersom de fortsatt er en aktiv spiller i en pågående hånd. Dette inkluderer å være all in. Dersom du er all in kan du ikke forlate bordet for å gå til publikum, gå rundt i rommet, snakke med media osv... Dersom en spiller forlater bordet mens de er aktivt involvert i en hånd kan de få straff.

 5. Begrensning på høyninger - Det er ikke noe tak på antallet høyninger i et no-limit spill. I limit-eventer vil det maksimale antaller bud settes av husets regler. Dersom det ikke er noen husregel, vil det være ett bud og tre høyninger. Så snart turneringen ender heads-up, vil antallet høyninger bli ubegrenset.

 6. Snakkende dealer - Dealerne er instruert om å verifisere spillernes annonserte informasjon og annonsere handlingen som bidrar til flyt i spillet. De skal ikke gi størrelsen på bud, høyninger eller all-in med mindre en spiller ber om det, eller for å verifisere en spillers verbale erklæring. Dealere skal ikke gi noe videre informasjon slik som hvem som høynet før flop og liknende.

 7. Pottens størrelse - Spillere har kun rett til å bli informert om pottens størrelse i pot-limit spill. Dealere vil ikke telle potten i limit og no-limit spill. Dersom de bes om det kan dealeren spre ut potten så den kan telles av spilleren.

  1. By/høyne "pot" i no limit - den verbale annonseringen av "by pot" eller "jeg høyner med pot" i no limit-spill er ikke et bindende høyningsbeløp. Dealere skal ikke telle potten for å bekrefte beløpet for høyningen. Dealere bør be spilleren annonsere et gyldig høynings- eller budbeløp. Spillere som annonserer at de byr pot vil bli holdt til minst et minimumsbud eller høyning og kan få straffer for å misbruke dette begrepet gjentatte ganger i limit eller no limit-spillvarianter.

 8. Usammenhengende bud - Dealere er ansvarlige for å gi beskjed om usammenhengende bud eller høyninger. Alle spillere på bordet oppfordres til å hjelpe til med å gi beskjed om usammenhengende bud eller høyninger dersom en dealer ikke klarer å se de. Usammenhengende bud og høyninger som oppdages av andre spillere må verifiseres av turneringsledelsen. Et usammenhengende bud eller høyning er definert som et forsøk på et bud eller en høyning i flere bevegelser som kan inkludere at spilleren går tilbake til stacken uten å først verbalt annonsere hensikten eller å visuelt skjule handlingen med hensikt å indusere handling ute av tur før en spillers tur er fullført.

 9. Betydelig handling - Betydelig handling er hvilke som helst to handlinger i rekkefølge, hvor minst en legger sjetonger i potten; eller enhver kombinasjon av tre handlinger i rekkefølge (check, by, høyne, syne eller kaste).

 10. Verbal og fysisk handling ute av tur (inkludert undersyn) - Verbale annonseringer i tur angående bud er bindende. Alle sjetonger lagt i potten i tur forblir i potten. Spillere må handle etter tur til enhver tid. Spillere som med hensikt handler ute av tur for å påvirke spillet foran dem kan motta en straff. Handlinger (både verbale og fysiske) ute av tur kan være bindende dersom handlingsalternativene til den spilleren forblir uendret. Et syn, check eller kast vil ikke regnes som endring i handlingsalternativer. Dersom handlingsalternativene endres, vil budet ute av tur regnes som ikke-bindende og vil bli returnert til spilleren som handlet ute av tur. Spilleren som handlet ute av tur vil deretter ha alle alternativer åpne (syne, høyne, kaste).

  1. Dersom en spiller har høynet og hans eller hennes hånd erklæres død før høyningen er synt, kan spilleren ha rett til å ta høyningen tilbake, men vil tape beløpet for et syn.

  2. Undersyn - Et undersyn (legge mindre sjetonger enn det gjeldende budet) er et obligatorisk fullt syn dersom det gjøres mot et åpningsbud flerveis i enhver budrunde, eller mot et bud heads-up. I alle situasjoner gjelder turneringsledelsens diskresjon. For formålet med denne regelen regnes storeblind som åpningsbud i første runde, i spill med blinder.

 11. Godtatt handling - Dersom en spiller ber om en opptelling men mottar feilaktig informasjon fra dealeren eller en annen spiller ved bordet...

  1. Antallet sjetonger er mindre enn det oppgitte og godtatte budet (f.eks. dealeren/spilleren sier 80 000 og all in-budet er på 50 000) vil spilleren som syner bare måtte betale de 50 000 i fysiske sjetonger.

  2. Antallet sjetonger er større enn det oppgitte og godtatte budet (f.eks. dealeren/spilleren sier 100 000 og all in-budet er på 150 000) vil spilleren som syner bare måtte betale de 100 000 som han godtok med handlingen sin.

  3. Spillere oppfordres til å verifisere alle beløp med dealeren og har rett til å be turneringsledelsen se over dersom de mener de får oppgitt et feilaktig beløp.

  4. Spillere som gir falsk informasjon til dealeren og andre spillere om beløpet i et bud kan motta straff.

 12. For høy sjetongvalør - Å legge en enkel sjetong av for høy valør inn i potten vil regnes som et syn dersom spilleren ikke annonserer en høyning. Dersom en spiller legger en sjetong av for høy valør inn i potten og sier "høyning", men ikke spesifiserer beløpet, vil høyningen bli det maksimale tillatte opp til valøren til sjetongen. For å gjøre en høyning med en enkelt sjetong av for høy valør, må en verbal annonsering gjøres før sjetongen treffer bordets overflate. Etter flop, dersom du er den første spilleren til å by og du bruker en enkel sjetong av for høy valør uten noen kommentar, vil det signalisere et bud tilsvarende størrelsen på sjetongen.

 13. Flere sjetonger - Når du møter et bud, med mindre en høyning er erklært først, vil flere sjetonger av samme valør regnes som et syn dersom det å fjerne en sjetong legger igjen mindre enn beløpet som kreves for å syne. For eksempel, med blinder på 200-400 går spiller A til 1200 (en høyning på 800), og spiller B legger ut to 1000-sjetonger uten å annonsere en høyning. Dette regnes som et syn. Dersom spiller B hadde lagt ut fire 500-sjetonger ville han eller henne ha høynet til 2000 (en ny 800-høyning).

 14. Høyning - Det er spillerens ansvar å være tydelige med intensjonene sine. Spillere oppfordres på det sterkeste til å annonsere sitt nøyaktige beløp verbalt før de byr eller høyner. I no limit eller pot limit, må en høyning gjøres ved å...

  1. Plassere hele beløpet i en bevegelse.

  2. Verbalt annonsere hele beløpet før den første plasseringen av sjetonger inn mot potten.

  3. Verbalt annonsere "høyning" eller "raise" før plasseringen av beløpet for å syne inn mot potten og deretter fullføre handlingen med en ekstra bevegelse tilbake til spillerens stack.

 15. Halvbudshøyning - Dersom en spiller legger inn en høyning på 50% eller mer av det forrige budet men mindre enn minimumshøyningen, vil han eller henne måtte gjøre en full høyning. Høyningen vil bli nøyaktig den minste tillatte. Dersom en spiller legger inn en høyning på mindre enn 50% av det forrige budet, uten å verbalt annonsere "høyning" eller "raise" vil han eller henne måtte syne det forrige budet.

 16. All in-høyning - Et all in-bud på mindre enn en full høyning gjenåpner ikke budrunden for de som allerede har bydd.

 17. All in med skjulte sjetonger - Et godkjent all in-bud låser alle sjetongene til spilleren til hånden, inkludert eventuelle skjulte sjetonger. All in-spilleren har imidlertid ikke lov til å tjene på skjulte sjetonger.

  1. Eksempel - Spiller A går all in for 21 000 og spiller B syner med en stack på 100 000. Når spiller A dytter sjetongene sine mot potten oppdager han ytterligere to 1000-sjetonger under armen sin. Dersom spiller A vinner potten vil han eller henne bare få betalt 21 000 i sjetonger. Dersom han eller henne elimineres fra turneringen i den hånden, vil motspilleren få alle de 23 000 sjetongene.

  2. Unntak - Spiller A går all in for 50 000 og spiller B syner med en stack på 55 000. Når spiller A dytter sjetongene sine mot potten oppdager han ytterligere en 10 000-sjetong under armen sin. Dersom spiller A vinner potten vil han eller henne bare få betalt 50 000 i sjetonger. Dersom han eller henne taper potten, vil motspilleren få alle de 55 000 fra sin faktiske stack for en full dobling.

Lese

Handling

Nytt turneringsnivå - Når tiden har utløpt i en runde og en ny runde annonseres av et medlem av turneringsledelsen, vil de nye blindene gjelde fra neste hånd.

Prosedyrer

Knappen - En trekning for å bestemme knappens start-posisjon vil bli gjort før starten av hver event, og også før hver omstart og hver gang det trekkes nye seter samt før finalebordet starter.

Seter I Turneringen

Seter/stacker - Alle seter i turneringen vil deles ut tilfeldig og kan ikke byttes. Turneringsledelsen reserverer retten til å tilpasse setene for å legge til rette...

Showdown

Verbale annonseringer - Kortene snakker for å avgjøre vinneren av en hånd. Verbale annonseringer om innholdet i en spillers hånd er ikke bindende...

Straffer Og Spiller-Etikette

Avsløring - Spillere er pålagt å beskytte andre spillere i turneringen til enhver tid. Derfor, uavhengig av om de er i en hånd eller ikke, kan ikke spillere...