Generelle Regler

 1. Turneringslederen og hans stab skal handle i spillets beste interesse og ha rettferdighet som høyeste prioritet når de tar sine avgjørelser. Uvanlige omstendigheter kan i enkelte tilfeller diktere at avgjørelser skal prioritere rettferdighet foran de tekniske reglene. Avgjørelsene til turneringslederen og/eller hans stab er endelig.

 2. Spillerens ansvar - Spillere forventes å verifisere registreringsdata og seteanvisninger, beskytte hendene sine, være tydelig med intensjonene sine, følge med i spillet, vente på sin tur, forsvare sin tur, holde kortene synlige, stable sjetongene korrekt, være ved bordet når de har en hånd, gi beskjed dersom de ser at en feil blir gjort, bytte bord øyeblikkelig, overholde en spiller per hånd, vite og følge reglene, følge normal etikette, og generelt bidra til en ryddig turnering.

 3. Offisiell terminologi i pokerturneringer - Den offisielle terminologien er på engelsk, og består av enkle uttrykk som er innarbeidet over tid: bet, raise, call, fold, check, all-in, pot (kun i pot-limit spill) og complete. Lokale uttrykk kan også ha samme standard. Bruken av ikke-standarisert språk er på spillerens egen risiko ettersom det kan medføre en avgjørelse som er annerledes enn spillerens intensjon. Det er spillernes ansvar å være tydelig med intensjonene sine.

 4. Turneringsspråk - Det offisielle turneringsspråket skal ligge ute på turneringens nettside - Norske Nettcasinoer på en per-event basis, og er etter GPTL og/eller turneringslederens forgodtbefinnende.

 5. Elektroniske enheter - For å unngå tvil, inkludert for begrepet elektroniske enheter, men ikke begrenset til, følgende enheter, både kjente og ukjente. Elektroniske enheter er ikke tillatt plassert på bordet på noe tidspunkt. De kan være i spillerens lommer, i fanget deres, på et sidebord, men aldri plassert på turneringsbordets spillflate, som inkluderer enhver del av pokerbordet, inkludert kanten rundt (railen). 

Generelle Regler


 1. E-post og tekste-enheter - Spillere kan ikke sende tekstbeskjeder, e-post eller på andre måter bruke elektroniske enheter når de er i en hånd ellers kan hånden erklæres død. Spillere som ikke lenger er i en hånd kan tekste og sende e-post ved bordet.

 2. Telefon - Spillere kan ikke snakke i telefonen når de er ved bordet uansett om de er i en hånd eller ikke. De må gå bort fra bordet for å gjennomføre samtalen sin.

 3. iPads, eBooks, osv... – Spillere kan bruke slike enheter, men ikke når de er i en hånd, med unntak av audio (lyd).

 4. Laptoper, netbook, datamaskiner, osv... – Spillere kan ikke bruke slike enheter ved bordet.

 5. Ingen elektroniske enheter vil tillates på noe TV-sendt bord eller finalebord.

 6. Distraksjoner ved bordet - GPTL reserverer retten til å be spillere om å stoppe bruken av alle elektroniske enheter eller andre objekter dersom turneringsstaben bestemmer at de sinker spillet, eller på andre måter påvirker spillerne ved bordet. Spillere kan be dealeren kontakte turneringsledelsen dersom de mener en spiller sinker spillet på grunn av påvirkning utenfra inkludert, men ikke begrenset til, bøker, magasiner og elektroniske enheter.

 7. Inngåelse av avtaler - Det er lov å gjøre avtaler på alle arenaer hvor dette ikke havner i konflikt med de lokale spillmyndighetene. Alle avtaler vil rapporteres til media.